Land van Cuijk, een buitengewone beleving

De deuren van de ´Land van Cuijk-yurt´ zijn gesloten!

Het Land van Cuijk kijkt terug op een geslaagde Floriade!

Terugblik
Van 5 april t/m 7 oktober 2012 heeft de Floriade plaatsgevonden in de regio Venlo. Het Land van Cuijk heeft deelgenomen aan de Floriade middels de inzending van Boomkwekerij Ebben te Cuijk. Het doel van de deelname was regio-branding door middel van een presentatie van het Land van Cuijk als vakantieregio.

Ingezette middelen
Om het doel en de doelgroepen te bereiken zijn middelen ingezet als oa. een promotiefilm in 3 taalversies, een Land van Cuijk-ontvangstteam, een workshop-programma (met ruim 80 ´Land van Cuijk´-activiteiten gedurende de Floriade), een brochure in 3 taalversies en de Floriade-buspendeldienst van het Land van Cuijk van/naar de Floriade.

Spin-off
Door de Floriade (in de ´voortuin´ van het Land van Cuijk) is veel beweging gekomen in de toeristische-recreatieve sector, aanpalende sectoren (zoals horeca) en branchevreemde organisaties. Sponsors deden bij aanvang van het evenement ruim € 150.000,- in het zakje om Floriade-gelieerde activiteiten te financieren, zoals de Floriade-special (krant) dat 80.000 huishoudens in de regio ontvingen en de wekelijkse advertentiepagina dat in totaal 3,2 miljoen exposuremomenten opleverde.

De ´Floriade-vibratie´ heeft ook geleid tot vernieuwende combinaties. Zo heeft Essent bijvoorbeeld met haar project ´Biobased Economy Park Cuijk´ een arrangement gemaakt in combinatie met een bezoek aan de Floriade. Waterschap Aa en Maas heeft de Floriade periode aangegrepen om publieksgerichte activiteiten te laten zien op zowel de Floriade als in het Land van Cuijk. Deze waardevolle contacten en arrangementen zullen ook na 2012 gebruikt en aangeboden worden voor diverse groepen.

Etalage
Het evenement heeft ruim 2 miljoen bezoekers mogen ontvangen. Dit betekent dat het Land van Cuijk gedurende de Floriade periode zo optimaal mogelijk is geëtaleerd voor een groot publiek. Door de inzet van vele medewerkers van de Land van Cuijk-inzending en de ingezette communicatiemiddelen, zijn tienduizenden bezoekers bekend geworden met én enthousiast geraakt over het Land van Cuijk!

Wethouder Erik Ronnes: "Het is nu aan het ondernemersveld in het Land van Cuijk in samenwerking met de gemeenten, om hiervan de komende jaren de vruchten te blijven plukken. Enerzijds om de ontstane samenwerkingen onderling én de ingezette Land van Cuijk-promotie verder uit te nutten, anderzijds om nationale en internationale gasten, die enthousiast zijn geraakt over het Land van Cuijk, te ontvangen in één van de vele mooie onderkomens in het Land van Cuijk."

De organisatie blikt zeer tevreden terug op haar deelname aan de Floriade en spreekt van een zeer succesvolle participatie aan de Floriade 2012.

Meer informatie:
Een uitgebreide evaluatie is beschikbaar.

Nicolette Peters
Projectleider Gemeente Boxmeer, 06-27073714
Sandra Reusen
Communicatie Land van Cuijk op de Floriade, 06-34343040

Bekijk de complete agenda ›Niet goed leesbaar? Lees deze nieuwsbrief in browser
Deze nieuwsbrief wordt verstuurd met Cybox Mailstage.
Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, klik dan hier.